ساندویچ ساز

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:

ساندویچ ساز ساپر 2 خانه به همراه شبکه گریل مدل SSM-220 مشخصات محصول : - محفظه ی 2 خانه ( چهار .....

ساندویچ ساز ساپر 4 خانه به همراه شبکه گریل مدل SSM-B450 مشخصات محصول : - محفظه ی 4 خانه ( 8 قط.....

ساندویچ ساز ساپر 4 خانه مدل SSM-400B مشخصات محصول : - محفظه ی 4 خانه ( هشت قطعه ساندویچ کوچک.....

ساندویچ ساز گریل دار 4 تائی ساپر مدل SSM-412S مشخصات محصول : قابلیت تهیه 4 عدد ساندویچ بزرگ.....

ساندویچ ساز فلر چهار تایی دارای شبکه متحرک مدل 275 مشخصات محصول : _ تهیه 4 عدد ساندویچ یا 8 قط.....

ساندویچ ساز فلر چهار تایی دارای شبکه ثابت مدل SM-281 مشخصات محصول : _ تهیه 4 عدد ساندویچ .....